Prezentare Uncategorised

PREZENTAREA GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI

 Asociatia Grup de Actiune Locala (GAL) Ecoul Campiei Buzaului a fost autorizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin autorizatia de functionare nr. 055/05.09.2016, pentru activitatile specifice implementarii masurilor 19.2 -„Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” si 19.4 –„Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” in perioada de programare 2014-2020, obtinand o finantare totala de 3.192.627, 31 euro, prin  Masura 19 LEADER din PNDR.

Strategia      


  Teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Campiei Buzăului include 14 comune şi Oraşul Pogoanele din Judeţul Buzău şi o comună din Judeţul Brăila, astfel: Comuna Brădeanu, Comuna CA Rosetti, Comuna Cilibia, Comuna Florica, Comuna Gălbinaşi, Comuna Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu Siliştea, Comuna Largu, Comuna Luciu, Comuna Padina, Comuna Ruşeţu, Comuna Smeeni, Comuna Scutelnici, Comuna Ţinteşti şi Oraşul Pogoanele din Judeţul Buzău, precum şi Comuna Ciocile din Judeţul Brăila.

Cine suntem !


    GAL Ecoul Campiei Buzaului este o Asociatie nonguvernamentala, un parteneriat public-privat, format din 62 membri: 16 parteneri publici (16 primarii) si 46 parteneri privati (dintre care 2 sunt ONG-uri).

    Întregul teritoriu al GAL - Ecoul Campiei Buzăului este situat în zona vestică a Regiunii de Dezvoltare SUD – EST, fiind un teritoriu omogen,  situat în zona de câmpie a Judeţului Buzău. Suprafaţa totală pe care se întinde teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Campiei Buzăului este de 1378,96 km² şi o populaţie de 58.180 locuitori, cu o densitate de 42,19 loc/km².

GHID MASURA 2-2A

 - GHIDUL SOLICITANTULUI -  MASURA 2-2A ....... Citeste aici

 - Anexa_1_Cerere finantare-M2-2A .... Descarcă

 - Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 ...... Descarcă

 - Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_semnificative ...... Descarcă

 - Anexa_3_Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri_specifice ..... Descarcă

 - Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015 ..... Citeste aici

 - Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola ..... Descarcă

 - Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ ...... Descarcă

 - ANEXA_6_Lista_rase_autohtone_(indigene) ...... Descarcă

 - ANEXA_8_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016 ...... Descarcă

 - Anexa_9_Model_Contract_de_Finantare ....... Descarcă

 - Anexa_10_FISA MASURII ....... Descarcă

 - Anexa_11_Lista_actelor_normative_utile_M_2 ....... Descarcă

 - Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020 ....... Descarcă

 - Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552 ...... Descarcă

 - Anexa_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII ...... Descarcă

 - Copie a Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B ...... Descarcă

 - Copie a Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C ...... Descarcă

 - Copie a Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole ....... Descarcă

 - E 1. 2 FISA DE EVALUARE M 2-2A ....... Descarcă
 - CEREREA DE FINANTARE hg907 - Descarca

GHID MASURA 3-2B

GHID MASURA 3-2B ....... Citeste aici

- Anexa  1 Cerere finantare-M3-2A ..... Descarcă

- Anexa_2_Plan_de_Afaceri ..... Descarcă

- Anexa_3_Model_Contract_de_finantare ..... Descarcă

- Anexa_4_Lista_UAT_din_zonele_montane ..... Descarcă

- Anexa_5_FISA MASURII ..... Descarcă

- Anexa_6_Studiu_potential ..... Descarcă

- ANEXA_7_LEGISLATIE ..... Descarcă

- Anexa_8_Codul_si_calculator_de_bune_practici_agricole ..... Descarcă

- ANEXA_9_OUG_nr.3_2015_aprobare_scheme_plati_2015_2020 ..... Descarcă

- ANEXA_10_areale_Subprogramul_Tematic_Pomicol_6.1 ..... Descarcă

- Anexa_11_OMADR_nr._397_2003_pentru_a__podgorii_si_centre_viticole ..... Descarcă

- Anexa_12_ORDIN_nr._247_2012_pentru_aprobarea_listei_DOC_si_IG..... Descarcă

- Anexa_13_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ ..... Descarcă

- Anexa_14_Lista_raselor_autohtone_(indigene)_eliberata_de_ANZ ..... Descarcă

- Anexa_15_zone_normale__cu_constrangeri_specifice_si_semnificative_sM6.1 ..... Descarcă

- ANEXA_16_Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_cond_artificiale ..... Descarcă

- Anexa_17_Lista_UAT_ITI ..... Descarcă

- E 1.2 FISA DE EVALUARE GENERALA M3-2B ..... Descarcă

- Lista_coeficientilor_calcul_productie_standard_vegetal_zootehnie_2017 ..... Descarcă

 

GHID MASURA 5-6A

 - GHID MASURA 5-6A .......... Citeste aici

Anexa_1_Cerere de finantare M5-6A ....... Descarcă

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari  ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28 ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907 ....... Descarcă

Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_M5-6A ....... Descarcă

Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private ....... Descarcă

Anexa_5_ Fisa Masurii ....... Descarcă

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica ....... Descarcă

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) ....... Descarcă

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate ....... Descarcă

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02 ....... Descarcă

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile ....... Descarcă

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor ....... Descarcă

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat ....... Descarcă

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice ....... Descarcă

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate ....... Descarcă

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M5-6A ....... Descarcă

E1.2 FISA DE EVALUARE M 5-6A ....... Descarcă

GHID MASURA 6-6A

 - GHID MASURA 6-6A ........... Citeste aici

 - Anexa 1 Cerere finantare-M6 ..... Descarcă

 - Anexa 2 Model_Plan_de_Afaceri_M6-6A ..... Descarcă

 - Anexa 3 Contract_de_Finantare ..... Descarcă

 - Anexa 5 Fisa masurii - M6 ..... Descarcă

 - Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica ..... Descarcă

 - Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) ..... Descarcă

 - Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate ..... Descarcă

 - Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 ..... Descarcă

 - Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul masurii M6-6A ..... Descarcă

 - Anexa 8 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor ..... Descarcă

 - Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat ..... Descarcă

 - Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice ..... Descarcă

 - Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate ..... Descarcă

 - Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale ..... Descarcă

 - FISA DE EVALUARE M 6 ..... Descarcă

 

 

Cauta in site

roenfrdeites

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Ecoul Campiei Buzaului”
Proiect finanţat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020” Măsura M19 - LEADER
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.