PREZENTAREA GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI

 Asociatia Grup de Actiune Locala (GAL) Ecoul Campiei Buzaului a fost autorizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin autorizatia de functionare nr. 055/05.09.2016, pentru activitatile specifice implementarii masurilor 19.2 -„Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” si 19.4 –„Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare” in perioada de programare 2014-2020, obtinand o finantare totala de 3.192.627, 31 euro, prin  Masura 19 LEADER din PNDR.

Strategia      


  Teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Campiei Buzăului include 14 comune şi Oraşul Pogoanele din Judeţul Buzău şi o comună din Judeţul Brăila, astfel: Comuna Brădeanu, Comuna CA Rosetti, Comuna Cilibia, Comuna Florica, Comuna Gălbinaşi, Comuna Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu Siliştea, Comuna Largu, Comuna Luciu, Comuna Padina, Comuna Ruşeţu, Comuna Smeeni, Comuna Scutelnici, Comuna Ţinteşti şi Oraşul Pogoanele din Judeţul Buzău, precum şi Comuna Ciocile din Judeţul Brăila.

Cine suntem !


    GAL Ecoul Campiei Buzaului este o Asociatie nonguvernamentala, un parteneriat public-privat, format din 62 membri: 16 parteneri publici (16 primarii) si 46 parteneri privati (dintre care 2 sunt ONG-uri).

    Întregul teritoriu al GAL - Ecoul Campiei Buzăului este situat în zona vestică a Regiunii de Dezvoltare SUD – EST, fiind un teritoriu omogen,  situat în zona de câmpie a Judeţului Buzău. Suprafaţa totală pe care se întinde teritoriul acoperit de GAL – Ecoul Campiei Buzăului este de 1378,96 km² şi o populaţie de 58.180 locuitori, cu o densitate de 42,19 loc/km².