NOTA: privind desfăşurarea activităţilor pentru implementarea Submăsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala", ca urmare a apariţiei pandemiei COVID 19 Se suspenda temporar Apelul de selectie Nr.7 /2020 deschis in perioada 16.03.2020-16.04.2020, pentru Masura 1/lC „Transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB" si Masura 7 /6B „ Inovarea infrastructurii sociale". Aceasta suspendare este necesara ca urmare a adresei Nr.221983/16.03.2020 de la Directia Generala Dezvoltare Rurala -Autoritatea de Management pentru PNDR, privind pandemia COVID 19.

GHID MASURA 5-6A

 - GHID MASURA 5-6A .......... Citeste aici

Anexa_1_Cerere de finantare M5-6A ....... Descarcă

Anexa_2.1_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari  ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28 ....... Descarcă

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG907 ....... Descarcă

Anexa_3_-_Model_Contract_de_Finantare_M5-6A ....... Descarcă

Anexa_5.13_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private ....... Descarcă

Anexa_5_ Fisa Masurii ....... Descarcă

Anexa_6.1_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica ....... Descarcă

Anexa_6.2_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis) ....... Descarcă

Anexa_6.3_Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate ....... Descarcă

Anexa_6.4_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02 ....... Descarcă

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile ....... Descarcă

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor ....... Descarcă

Anexa_9_Lista_zonelor_cu_potential_turistic_ridicat ....... Descarcă

Anexa_10_Lista_zonelor_cu_destinatii_eco-turistice ....... Descarcă

Anexa_11_Lista_ariilor_naturale_protejate ....... Descarcă

Anexa_12_Instructiuni_evitare_conditii_artificiale_M5-6A ....... Descarcă

E1.2 FISA DE EVALUARE M 5-6A ....... Descarcă

Cauta in site

roenfrdeites

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Ecoul Campiei Buzaului”
Proiect finanţat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020” Măsura M19 - LEADER
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.