NOTA: privind desfăşurarea activităţilor pentru implementarea Submăsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala", ca urmare a apariţiei pandemiei COVID 19 Se suspenda temporar Apelul de selectie Nr.7 /2020 deschis in perioada 16.03.2020-16.04.2020, pentru Masura 1/lC „Transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB" si Masura 7 /6B „ Inovarea infrastructurii sociale". Aceasta suspendare este necesara ca urmare a adresei Nr.221983/16.03.2020 de la Directia Generala Dezvoltare Rurala -Autoritatea de Management pentru PNDR, privind pandemia COVID 19.

GHID MASURA 6-6A

 - GHID MASURA 6-6A ........... Citeste aici

 - Anexa 1 Cerere finantare-M6 ..... Descarcă

 - Anexa 2 Model_Plan_de_Afaceri_M6-6A ..... Descarcă

 - Anexa 3 Contract_de_Finantare ..... Descarcă

 - Anexa 5 Fisa masurii - M6 ..... Descarcă

 - Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica ..... Descarcă

 - Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) ..... Descarcă

 - Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate ..... Descarcă

 - Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 ..... Descarcă

 - Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul masurii M6-6A ..... Descarcă

 - Anexa 8 Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor ..... Descarcă

 - Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat ..... Descarcă

 - Anexa 10 Lista zonelor cu destinatii eco-turistice ..... Descarcă

 - Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate ..... Descarcă

 - Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale ..... Descarcă

 - FISA DE EVALUARE M 6 ..... Descarcă

 

 

Cauta in site

roenfrdeites

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Ecoul Campiei Buzaului”
Proiect finanţat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020” Măsura M19 - LEADER
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.