NOTA: privind desfăşurarea activităţilor pentru implementarea Submăsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala", ca urmare a apariţiei pandemiei COVID 19 Se suspenda temporar Apelul de selectie Nr.7 /2020 deschis in perioada 16.03.2020-16.04.2020, pentru Masura 1/lC „Transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB" si Masura 7 /6B „ Inovarea infrastructurii sociale". Aceasta suspendare este necesara ca urmare a adresei Nr.221983/16.03.2020 de la Directia Generala Dezvoltare Rurala -Autoritatea de Management pentru PNDR, privind pandemia COVID 19.

GHID MASURA 8-6B

 - GHID MASURA 8-6B .......... Citeste aici

 - Anexa 1 Cerere finantare-M8 ........ Descarcă

 - Anexa 2-Studiul de Fezabilitate HG 907 ........ Descarcă

 - Anexa 3 Lista_localitati_din_Zona_Montana ........ Descarcă

 - Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu ........ Descarcă

 - Anexa 5 Contract_de_Finantare ........ Descarcă

 - Anexa 6 FISA MASURII M8 ........ Descarcă

 - Anexa 7 Rezultate finale recensamantul populatiei 2011-Tabelul nr.3 ........ Descarcă

 - Anexa 8 Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale ........ Descarcă

 - Anexa 10  - Model Hotarare consiliul local privind implementarea proiectului ........ Descarcă

 - Anexa_9_Lista_localitatilor_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_apa_uzata_neconforme ........ Descarcă

 - FISA DE EVALUARE M 8 ........ Descarcă

 

 

 

Cauta in site

roenfrdeites

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Ecoul Campiei Buzaului”
Proiect finanţat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020” Măsura M19 - LEADER
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.