Prezentare Documente

NOTA: privind desfăşurarea activităţilor pentru implementarea Submăsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala", ca urmare a apariţiei pandemiei COVID 19 Se suspenda temporar Apelul de selectie Nr.7 /2020 deschis in perioada 16.03.2020-16.04.2020, pentru Masura 1/lC „Transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB" si Masura 7 /6B „ Inovarea infrastructurii sociale". Aceasta suspendare este necesara ca urmare a adresei Nr.221983/16.03.2020 de la Directia Generala Dezvoltare Rurala -Autoritatea de Management pentru PNDR, privind pandemia COVID 19.

DOCUMENTE

 - GRAFICUL CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE FINANŢATE PRIN SUBMĂSURA 19.4 ACTUALIZAT 03.09.2020

 - GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTE FINANŢATE PRIN SUBMĂSURA 19.4

 - CONTRACT SUBSECVENT NR.2/ 30.12.2019:

              - CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI - IANUARIE 2020

              - PROGRAM DE ACHIZIŢII AL PROIECTULUI  2020-2021 - CONTRACT SUBSECVENT NR.2/ 30.12.2019

- CONTRACT SUBSECVENT NR.1/ 28.11.2016

- RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI - 01.03.2019

- CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI- 07.01.2019 - ACTUALIZAT

- CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI- 22.11.2018 - ACTUALIZAT

- CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI- 28.08.2018 - ACTUALIZAT

- CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI- iunie 2018 - ACTUALIZAT

- PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZIȚII 2018 - CONTRACT SUBSECVENT   Nr.1/ 28.11.2016 (REFACUT 15.01.2018)

- PROGRAMUL DE ACHIZITII AL PROIECTULUI 2016-2019 -- CONTRACT SUBSECVENT Nr.1/28.11.2016 (PROGRAM REFACUT 09.10.2017)

 - CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR - PROGRAMARE CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR (DETALIATĂ PE ANI ȘI TRIMESTRE)

 - NOTIFICARE SEMNARE CONTRACT DE FINANTARE

 - DECIZIE AUTORIZARE

 - REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 - CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE ANUL  2017 - AUGUST

 - CALENDAR ESTIMATIV LANSARE APELURI DE SELECTIE GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI 2018 - IANUARIE

 

Cauta in site

roenfrdeites

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Ecoul Campiei Buzaului”
Proiect finanţat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020” Măsura M19 - LEADER
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.