STRUCTURA ORGANIZATORICA GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI

STRUCTURA ORGANIZATORICA GAL ECOUL CAMPIEI BUZAULUI

            La nivelul GAL-ului exista urmatoarele structuri:

                               1.  Adunarea generala a asociatilor

                               2.  Cenzorul

                               3.  Consiliul director

                               4.  Comitetul de selectie al proiectelor si Comitetul de Solutionare a Contestatiilor

                               5.  Compartimentul administrativ

                     Consiliul director este format din:

1.       Presedinte Mirica Valeria, partener privat

2.       Vicepresedinte Burnel Fratila, partener privat

3.       Secretar Ciobota Tudorel, partener privat

4.       Membru Neculai Elena, partener privat

5.       Membru Urse Nicoleta, partener privat

 

 Compartimentul administrativ este compus din:

1.   Manager de proiecte

2.   Responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor

3.   Responsabil cu verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor

4.   Responsabil cu activităţile de monitorizare

5.   Reponsabil cu animarea teritoriului