Prezentare Programul LEADER

Programul LEADER

Ce este LEADER


Leader este o initiativa colectiva europeana pentru sprijinirea comunitatilor rurale in imbunatatirea calitatii vietii si a prosperitatii economice a zonei locale, fiind cofinantata de sectiunea „Orientare” a Fondului European de Orientare si Garantare Agricola.

Scopul programului este sa incurajeze si sa sprijine actorii rurali sa se gandească la potentialul pe termen lung al zonei. Programul cauta sa incurajeze punerea in aplicare a unor strategii originale, integrate si de o inalta calitate, pentru dezvoltarea durabila, menite sa incurajeze experimentarea de noi moduri de:

- Sporire a patrimoniului cultural si natural;

- Consolidare si diversificare a mediului economic pentru a contribui la crearea de noi locuri de munca;

- Imbunatatire a abilitatilor de organizare ale comunitatii.

Leader a fost creat în jurul a patru teme dominante:

- Utilizarea cat mai eficienta a resurselor naturale si culturale, inclusiv sporirea valorii siturilor Natura 2000;

- Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale;

- Cresterea valorii produselor locale, in special prin facilitarea accesului la piete al unitatilor mici de productie prin actiuni colective;

- Utilizarea de know-how si tehnologii noi pentru ca produsele si serviciile din zonele rurale sa devina mai competitive.

 

Criteriile de baza ale programului LEADER:

 

1. Abordarea axata pe zona

Aceasta impune definirea unei politici de dezvoltare pe baza situatiei speciale, a avantajelor si dezavantajelor unei zone. In cadrul Leader, zona reprezinta o unitate locala rurala relativ omogena, caracterizata prin coeziune sociala interna, istorie si traditii comune, sentimentul unei identitati comune, etc. Sensibilizarea in legatura cu abordarea axata pe zona a crescut odata cu recunoasterea, de catre factorii de opinie influenti din zona locala, a rolului important al resurselor endogene in realizarea unei dezvoltari durabile. La nivelul GAL, abordarea axata pe zona a contribuit la o mai buna identificare a actorilor rurali cu teritoriul.

 

2. Abordarea de la baza spre varf

Aceasta urmareste sa incurajeze participarea la luarea deciziilor, pe plan local, privind toate aspectele politicii de dezvoltare. Obiectivul sau este implicarea actorilor locali, inclusiv a intregii comunitati, a grupurilor de interese economice si sociale si a reprezentantilor institutiilor publice si private. Abordarea de la baza spre varf se bazeaza pe două activitati majore, „animarea” (facilitarea activitatilor) si formarea comunitatilor locale si intervine in diferite etape ale programului. La nivel de proiect, este important ca acesta a fost initiat de actori locali si ca publicul interesat de actiune a fost consultat.

 

3. Abordarea bazata pe parteneriat si „grupul de actiune locala” (GAL)

GAL-ul este un organism al factorilor publici si privati, reuniti intr-un parteneriat care reuneste o strategie comuna si un plan de actiune locala pentru dezvoltarea unei zone Leader. GAL-ul este unul dintre cele mai originale si mai strategice elemente ale abordarii Leader. Inzestrat cu o echipa de profesionisti, puteri decizionale si un buget destul de mare, GAL-ul reprezinta un nou model de organizatie care poate influenta considerabil echilibrul institutional si politic al zonei in cauza.

GAL-urile au asigurat mecanismele corespunzatoare pentru participarea, sensibilizarea si organizarea actorilor locali in favoarea dezvoltarii rurale. Alocarea sarcinilor si responsabilitatilor intre parteneri (autoritati ale programului, GAL-uri, membri ai GAL-urilor) trebuie sa fie clara si transparenta.

 

4. Inovarea

Initiativa cere ca actiunile sa fie inovatoare. Acestea pot fi: actiuni de promovare a resurselor locale, in noi moduri, actiuni care sunt de interes pentru dezvoltarea locala, dar nu sunt cuprinse in alte politici de dezvoltare, actiuni care ofera noi raspunsuri la dezavantajele si problemele zonelor rurale sau actiuni care creaza un produs, un nou proces, noi forme de organizare sau o noua piata.

Inovarea se concretizeaza si in componentele pedagogice si de constituire de retele ale programului: diseminarea informatiilor catre alte grupuri de participanti care doresc sa se inspire din reusitele altora sau sa realizeze proiecte comune.

 

5. Abordarea integrata

Actiunile si proiectele cuprinse in planul de actiune locala sunt corelate si coordonate intr-un ansamblu coerent. Integrarea se poate referi la actiuni derulate in cadrul unui singur sector, la toate actiunile programului sau la anumite grupuri de actiuni sau, cel mai important, la legaturi intre diferiti actori si sectoare care intervin in zona atat pe plan economic, cat si social, cultural si de mediu.

 

6. Constituirea de retele si cooperarea dintre zone

Facilitand schimbul si circulația informatiilor privind politicile de dezvoltare rurala, precum si diseminarea si transferul de bune practici, strategii si actiuni inovatoare, reteaua Leader urmareste sa reduca izolarea GAL-urilor si sa creeze o sursa de informatii si de analiza a actiunilor. Pentru a completa reteaua nationala si europeana existenta, unele GAL-uri s-au organizat spontan in retele informale.

O alta parte importanta a programului Leader o constituie cooperarea dintre zonele rurale. Cooperarea dintre zone poate fi transnationala, dar poate, la fel de bine, sa aiba loc intre zone din acelasi stat membru.

 

7. Finantare si gestionare la nivel local

Delegarea catre GAl a unei mari parți a responsabilitatilor decizionale cu privire la finantare si gestionare este un alt element cheie al abordarii Leader. Cu toate acestea, gradul de autonomie al GAL-urilor variaza considerabil, in functie de de modul de organizare si de contextul institutional specific statului membru.

Prin urmare, acest criteriu va fi avut in vedere de la caz la caz, in diferitele contexte administrative.

Cauta in site

roenfrdeites

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Ecoul Campiei Buzaului”
Proiect finanţat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020” Măsura M19 - LEADER
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.