Prezentare Arhiva documente

DOCUMENTE APEL SELECTIE 18.05.2020 -14.06.2020, pentru masurile: - Masura 1/lC ,,Transfer de cunostinte si actiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB" ; - Masura 7/6B ,, lnovarea infrastructurii sociale".

      NOTA Nr.235393/ 14 mai 2020: privind reluarea activităţii Grupurilor de Acţiune Locală.... AICI
      NOTA 15 mai 2020: privind reluarea activitatii Grupurilor de Actiune Locala
       Grupul de Actiune Locala ,,Ecoul Campiei Buzaului" anunta redeschiderea Apelului de selectie Nr.7/2020 , conform Notei Nr. 235393/ 14.05.2020 primite de la Directia Generala Dezvoltare Rurala -Autoritatea de Management pentru PNDR. 
Mentionam ca apelul a fast suspendat in data de 18.03.2020 ca urmare a decretari starii de urgenta privind pandemia COVID 19.
      NOTA 18 martie 2020: privind desfăşurarea activităţilor pentru implementarea Submăsurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala", ca urmare a apariţiei pandemiei COVID 19
       Se suspenda temporar Apelul de selectie Nr.7 /2020 deschis in perioada 16.03.2020-16.04.2020, pentru Masura 1/lC „Transfer de cunoştinţe si acţiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB" si Masura 7 /68 „ Inovarea infrastructurii sociale".
Aceasta suspendare este necesara ca urmare a adresei Nr.221983/16.03.2020 de la Directia Generala Dezvoltare Rurala -Autoritatea de Management pentru PNDR, privind pandemia COVID 19
. ..... AICI
 
       Apelul de selectie Nr.7/2020 se redeschide in perioada 18.05.2020 -14.06.2020, pentru masurile:
       - Masura 1/lC ,,Transfer de cunostinte si actiuni de informare pentru locuitorii din teritoriul GAL ECB" ;
       - Masura 7/6B ,, lnovarea infrastructurii sociale".
 
 
  - ANUNTUL SIMPLlFICAT APEL SELECTIE NR. 71/ 2020
  - ANUNTUL DETALIAT APEL SELECTIE NR. 7/ 2020
  - M 1/1C TRANSFER DE CUNOSTINTE SI ACTIUNI DE INFORMARE PENTRU LOCUITORII DIN TERITORIUL GAL ECB- VARIANTA FINALA (4 MARTIE2020)

           - FISA MASURII M 1-1C
           - FISA DE EVALUARE M1-1C
           - GHIDUL SOLICITANTULUI MASURA 1 1C GAL ECB
           - Anexa 1 Cerere de finantare si anexe
           - Anexa 2 Declaratie de eligibilitate
           - Anexa 3 Declaratle capacitate tehnica si financiare
           - Anexa 4 Adresa de inaintare
           - Anexa 5 Acord de parteneriat
           - Anexa 6 Contract de flnantare
           - Anexa 7 Declaratia de audit -Ghid Activitati informative
           - Anexa 8 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal
           - Anexa 9 Fundamentarea bugetara
           - Anexa 10 Model chestionar
           - Anexa 11 Nota de indrumare proiecte de servicii
           - Anexa 12 Modelul-cadru liste de prezenta

   - M7/6B INOVAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE-VARIANTA FINALA (4 MARTIE 2020)
        - FISA DE EVALUARE M7-6B
        - GHID MASURA M7-6B
        - Anexa nr.1 - Cerere de finantare M7-6B
        - Anexa nr.2 - Studiul de Fezabilitate HG 907
        - Anexa nr.3 - Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu
        - Anexa nr.4 - Fisa Masurii M7-6B
        - Anexa nr.5 - Rezultate finale recensamantul populatiei 2011-Tabelul nr.3
        - Anexa nr.6 - Model Hotarare consiliul local prîvind implementarea proiectului
        - Anexa nr.7 - Contract de Finantare
        - Anexa nr.9 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

More Articles...

Cauta in site

roenfrdeites

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „Ecoul Campiei Buzaului”
Proiect finanţat în cadrul „Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020” Măsura M19 - LEADER
Submasura 19.4 - „Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare”

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web.